Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 10 Ιουνίου 2016

Print
Created on Tuesday, 31 May 2016

logo

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

     Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού του Σωματείου, το Δ.Σ. αυτού καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Σωματείου την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 17:00 στην Καππαδοκική Εστία Αλεξανδρούπολης επί της οδού Μητροπούλου 1 (έναντι εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) και εναλλακτικά σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού, δύο ημέρες μετά ήτοι την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

 

     Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

          1) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

          2) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

          3) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

     Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για να συμμετάσχουν στα όργανα της διοίκησης και είναι οικονομικά τακτοποιημένα καλούνται να καταθέσουν έγγραφη αίτησή τους στην αρμόδια Επιτροπή (Πληροφορίες: Νοτόπουλος Γεώργιος (6946551106), Ουζουνίδης Μαρίνος (6951665803) & Χριστοδούλου Αθανάσιος (6930213264) ή στο email του συλλόγου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι και τις 9 Ιουνΐου 2016 και ώρα 15:00.

     Οι πίνακες των εχόντων τα προσόντα, εκλογέων και υποψηφίων για τα όργανα της διοίκησης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Σωματείου,
www.aokfc.gr.

     Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να καταβάλλουν ως παράβολο το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ για εκλογή στο Δ.Σ. και το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ για εκλογή στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Αμφότεροι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

     Τέλος παρακαλούνται όλα τα Μέλη του Σωματείου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (Συνδρομή έτους 2016).

 

Αλεξανδρούπολη, 27/5/2016

Για τον Α.Ο. ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ© Powered By Ziko,Vangelis Varnalis & DimSis